Latvijas adrešu datubaze

Zvirbuļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zvirbuļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447