Latvijas adrešu datubaze

Žuburiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Žuburiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447