Latvijas adrešu datubaze

Zīlītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zīlītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447