Latvijas adrešu datubaze

Ziemeļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ziemeļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447