Latvijas adrešu datubaze

Ziediņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ziediņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447