Latvijas adrešu datubaze

Zemzari

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zemzari, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447