Latvijas adrešu datubaze

Zelmeņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zelmeņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447