Latvijas adrešu datubaze

Zariņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zariņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447