Latvijas adrešu datubaze

Zaļumi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zaļumi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447