Latvijas adrešu datubaze

Zālites

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zālites, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447