Latvijas adrešu datubaze

Zaķīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Zaķīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447