Latvijas adrešu datubaze

Vižņi Baltezers

Garkalnes novads


Vižņi, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2137