Latvijas adrešu datubaze

Vītolu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 3, 5, 5A