Latvijas adrešu datubaze

Vimbu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 4, 6