Latvijas adrešu datubaze

Vīksnas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vīksnas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447