Latvijas adrešu datubaze

Vijolītes 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vijolītes 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447