Latvijas adrešu datubaze

Vienības

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vienības, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447