Latvijas adrešu datubaze

Vidiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vidiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447