Latvijas adrešu datubaze

Vētras

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vētras, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447