Latvijas adrešu datubaze

Vējiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vējiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447