Latvijas adrešu datubaze

Veczemnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Veczemnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447