Latvijas adrešu datubaze

Vecpurvi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vecpurvi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447