Latvijas adrešu datubaze

Variešu pagasts

Krustpils novads