Latvijas adrešu datubaze

Vanagi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Vanagi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447