Latvijas adrešu datubaze

Valpēteri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Valpēteri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447