Latvijas adrešu datubaze

Uzkalniņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Uzkalniņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447