Latvijas adrešu datubaze

Upmalieši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Upmalieši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447