Latvijas adrešu datubaze

Upmales

Garkalnes novads


Upmales, Garkalnes novads, LV-2137