Latvijas adrešu datubaze

Upītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Upītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447