Latvijas adrešu datubaze

Upītes 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Upītes 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447