Latvijas adrešu datubaze

Ulmales iela

Liepāja


Mājas numuri

2, 6, 7, 8, 8A, 9, 14, 17, 19