Latvijas adrešu datubaze

Ūbeļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ūbeļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447