Latvijas adrešu datubaze

Transformators Skaidrītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Transformators Skaidrītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447