Latvijas adrešu datubaze

Tīreļi 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Tīreļi 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447