Latvijas adrešu datubaze

Timšāni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Timšāni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447