Latvijas adrešu datubaze

Tauriņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Tauriņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447