Latvijas adrešu datubaze

Tāles

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Tāles, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447