Latvijas adrešu datubaze

Talcinieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Talcinieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447