Latvijas adrešu datubaze

Svidrišķi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Svidrišķi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447