Latvijas adrešu datubaze

Sūkņu stacija Zaķumuiža

Garkalnes novads


Sūkņu stacija Zaķumuiža, Garkalnes novads, LV-2137