Latvijas adrešu datubaze

Stūrīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Stūrīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447