Latvijas adrešu datubaze

Stūrīši

Garkalnes novads


Stūrīši, Garkalnes novads, LV-2137