Latvijas adrešu datubaze

Strēlnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Strēlnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447