Latvijas adrešu datubaze

Strazdu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12