Latvijas adrešu datubaze

Strautmaļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Strautmaļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447