Latvijas adrešu datubaze

Strautiņi

Garkalnes novads


Strautiņi, Garkalnes novads, LV-2137