Latvijas adrešu datubaze

Strautiņi 1

Garkalnes novads


Strautiņi 1, Garkalnes novads, LV-2137