Latvijas adrešu datubaze

Straumēni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Straumēni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447