Latvijas adrešu datubaze

Straumēni

Garkalnes novads


Straumēni, Garkalnes novads, LV-2137