Latvijas adrešu datubaze

Straujupītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Straujupītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447